Aanmelden

Welkomstekst brochure


Hoe aanmelden? 

Je kind aanmelden en inschrijven gebeurt in 3 stappen: 

STAP 1: meld je kind aan: meld je kind aan voor de scholen van je keuze. 

STAP 2: je krijgt een e-mail of een brief. Daarin staat het resultaat van je aanmelding. 

STAP 3: schrijf je kind in: de school contacteert je om je kind in te schrijven.


Wanneer aanmelden? 


Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 

Tekst brochure toevoegen

Tips bij aanmelden