OPGELET: De aanmeldperiode is afgelopen. Vanaf 14 mei 2024 kan je je kind rechtstreeks in de school inschrijven. Heeft de school geen vrije plaatsen meer, kan je je kind op de wachtlijst zetten. 

Aanmelden en inschrijven

Voor type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 werken we met een elektronisch aanmeldingssysteem voor alle buitengewone basisscholen in Leuven, Bierbeek en Huldenberg. Alle scholen werken volgens dezelfde afspraken. 
Als het type waarvoor je wil inschrijven, op meerdere scholen wordt aangeboden, kan je voor de verschillende scholen samen aanmelden.
Je zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Zet je favoriete school altijd op nummer 1.  

Aanmeldpagina

Vanaf 25 maart 2024 om 14 uur tot 19 april 2024 om 14 uur kan je via onderstaande knop je kind(eren) aanmelden.

Hoe aanmelden?

Je kind aanmelden en inschrijven gebeurt in 3 stappen:

STAP 1: meld je kind aan: meld je kind aan voor de scholen van je keuze. De link naar het elektronisch aanmeldsysteem zal op 25 maart 2024 om 14u beschikbaar zijn.

STAP 2: je krijgt een e-mail met het resultaat van je aanmelding. Heb je geen e-mailadres? Dan krijg je een brief.
Er zijn 3 mogelijkheden:
- Je hebt een plaats in je favoriete school.
- Je hebt een plaats in een school van lagere keuze. Je kind komt dan op de wachtlijst bij de scholen van hogere 
   keuze. Je ontvangt een weigeringsdocument waarop vermeld staat op welke plaats je kind op de wachtlijst staat. Als
   er een plaats vrijkomt voor je kind, neemt de school contact met je op.
- Je hebt geen plaats. Dan komt je kind op de wachtlijst. Je ontvangt een weigeringsdocument waarop vermeld staat
   op welke plaats je kind op de wachtlijst staat.
   Mogelijk komt er nog een plaats vrij voor je kind in één van deze scholen. In dat geval neemt de school contact met
   je op.  

STAP 3: schrijf je kind in: maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven (tijdens de schooluren).

Wanneer aanmelden?

Van 25 maart 2024 (14 uur) tot 19 april 2024 (14 uur) kan je je kind aanmelden. 

De link om aan te melden vind je hier op 25 maart 2024 om 14 uur.

Tijdens de aanmeldperiode is het tijdstip waarop je je kind aanmeldt niet van belang. Je kan in die periode dus zonder tijdsdruk aanmelden.

Wil je weten hoeveel vrije plaatsen elke school heeft? Op vrijdag 22 maart 2024 vind je de vrije plaatsen per school.

Je krijgt op maandag 29 april 2024 een e-mail met daarin het resultaat van je aanmelding.

Wanneer inschrijven?

Na de aanmelding is je kind nog niet ingeschreven. Maak een afspraak met de school om je kind in te schrijven. De inschrijvingen voor kinderen die aangemeld zijn lopen van dinsdag 14 mei 2024 tot maandag 10 juni 2024 (tijdens de schooluren).
Ook de vrije inschrijvingen starten op dinsdag 14 mei 2024 (tijdens de schooluren).

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Heeft je kind al een broer of zus op de basisschool? Of werkt er een ouder op de basisschool? Dan krijg je voorrang op deze school. Je duidt je voorrang aan in het aanmeldsysteem. Zo wordt je kind als eerste gerangschikt.

Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria:

Voorkeur:
Alle kinderen die de school op keuze 1 hebben gezet worden bovenaan gerangschikt (eerst de kinderen met voorrang, dan de andere kinderen). Daaronder komen de kinderen die de school op keuze 2 hebben gezet. Zo gaan we verder tot alle kinderen die voor de school hebben aangemeld gerangschikt zijn.

Afstand:
Is er meer vraag dan plaats, dan bepaalt afstand wie de plaats krijgt. Voor elk kind wordt de wandelafstand berekend tussen het domicilieadres en het adres van de school.
Alle kinderen die de school op keuze 1 hebben gezet worden gerangschikt op basis van deze wandelafstand. Daarna alle kinderen die de school op keuze 2 hebben gezet. Zo gaan we verder tot alle kinderen die voor de school hebben aangemeld gerangschikt zijn.

Wat als je kind geen plaats heeft?

Als één of meer van de scholen waarvoor je koos geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die school/scholen te staan. Je ontvangt een mededeling van weigering (MNGI of Mededeling Niet Gerealiseerde Inschrijving). Dat is een bewijs van de plaats op de wachtlijst van een school.
De wachtlijst is geldig tot en met maandag 7 oktober 2024. Voor de kleuters geboren in 2022 is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2025.
Komt er plaats vrij? Dan neemt de school contact met je op.
Is er in alle scholen waarvoor je koos geen plaats? Neem contact op met het CLB.