Veelgestelde vragen

1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Leuven, Herent, Bierbeek of Oud-Heverlee. Op dat moment zullen in veel scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn.

2. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je vindt een overzicht van alle scholen waarvoor je digitaal moet aanmelden hier en in de brochures van de deelnemende gemeenten. 

Je meldt je kind het best aan voor minstens 5 scholen of meer, al dan niet over de gemeentegrenzen heen. Aanmelden voor meer dan één school betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school! Door meer dan één school op te geven vergroot je juist de kans dat je je kind kunt inschrijven in een school van jouw keuze. 

De vrije plaatsen kan je vanaf maandag 26 februari 2024 terugvinden op https://naarschoolinvlaanderen.be/

Gaat je kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs, dan geldt er een aparte procedure voor inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs. Meer informatie hiervoor vind je hier

3. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldperiode benutten om je kind aan te melden en je gegevens aan te passen. Je kan, na het aanmelden van jouw kind, je gegevens zo vaak aanpassen als je wil zolang de aanmeldperiode loopt.

Het is wel belangrijk dat je je aanmelding doet tijdens de aanmeldperiode. Na het afsluiten van aanmeldperiode worden er geen nieuwe aanmeldingen aanvaard. 

4. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 

Wanneer je kind al een broer of een zus heeft op de basisschool, dan heeft het voorrang. Ook wanneer een ouder werkt op de basisschool, heeft je kind voorrang. Je duidt deze voorrang aan in het aanmeldsysteem. Zo wordt je kind als eerste gerangschikt.

Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria:

Voorkeur:
Alle kinderen die de school op keuze 1 hebben gezet worden bovenaan gerangschikt (eerst de kinderen met voorrang, dan de andere kinderen). Daaronder komen de kinderen die de school op keuze 2 hebben gezet. Zo gaan we verder tot alle kinderen die voor de school hebben aangemeld gerangschikt zijn.

Afstand:
In een tweede stap worden alle kinderen die de school op keuze 1 hebben gezet gerangschikt op basis van afstand. Daarna worden alle kinderen die de school op keuze 2 hebben gezet op afstand gerangschikt. Zo gaan we verder tot alle kinderen die voor de school hebben aangemeld gerangschikt zijn.
Om de afstand te bepalen, houden we rekening met het domicilieadres van het kind en met het eventuele werkadres van de ouder. We berekenen de afstand tot aan de school in vogelvlucht.
Is de afstand voor twee kinderen gelijk? Dan bepaalt toeval wie als eerste gerangschikt wordt.

5. Wanneer heeft een kind voorrang?

Wanneer je kind al een broer of een zus heeft of de basisschool, dan heeft het voorrang. Ook wanneer een ouder werkt op de basisschool, heeft je kind voorrang.
Kinderen die recht hebben op voorrang worden als eerste gerangschikt. Dit geeft dan deze volgorde:
1) Kinderen die een broer of zus op de school hebben én waarvan een van de ouders op de school werkt.
2) Kinderen die een broer of zus op de school hebben.
3) Kinderen waarvan een van de ouders op de school werkt.
4) De overige kinderen 

Kinderen met voorrang en kinderen zonder voorrang melden in dezelfde periode aan. Je duidt deze voorrang aan in het aanmeldsysteem.

6. Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, betekent hier meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:

  • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
  • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

7. Ik werk voor een kleuterschool of lagere school.
Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden met voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school waarvoor je wenst in te schrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn.

Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen. Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

  1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
  2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
  3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken. 

8. Waarom kies ik beter meer dan één school? 

Vrije plaatsen kunnen ook ingenomen worden door kinderen met recht op voorrang. Daarom raden we je aan om minstens 5 scholen te kiezen. Zo maak je meer kans op een inschrijving. Dat beïnvloedt je eerste keuze niet. 

9. Welk adres geef ik op?

Je kan de volgende adressen opgeven:

  1. een officieel adres: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche,  onthaalmoeder of grootouders geldt niet.
  2. een werkadres: dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan tot twee werkadressen vermelden. We raden je aan dit adres in te vullen als dit adres dichter bij de gekozen school / scholen ligt dan het officieel adres. Het kan de kans vergroten op een plaats in de school van je keuze.

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. Voor de bepaling van de rangschikking wordt altijd rekening gehouden met de kortste afstand tot de door jou gekozen scholen. Je kan dus niet voor twee verschillende scholen, twee verschillende adressen opgeven. De afstand wordt berekend in vogelvlucht.

10. Wat moet ik doen wanneer ik een verhuis plan?

Ouders die verhuizen in de periode die ligt tussen de aanmeldperiode en het instappen van hun kind in de nieuwe school, mogen het toekomstige domicilie adres van het kind opgeven bij aanmelden. Bij inschrijving in de school moet je kunnen aantonen dat op het ogenblik dat je kind instapt in de school je kind daar ook effectief woont, (door koopakte, huurovereenkomst…). 

Contacteer de LOP-deskundige wanneer je hierover vragen hebt.

11. Moet ik account aanmaken in het aanmeldsysteem?

Neen, je meldt je kind aan met itsme of met je eID en aangesloten kaartlezer.
Hou wel het rijksregisternummer van je kind (zie ISI+-kaart, de achterkant van de kids-ID of een kleefbriefje van het ziekenfonds) bij de hand.

Als je kind geen rijksregisternummer heeft, mail dan naar aanmelden.basis@leuven.be of bel 016 27 26 17.

12. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt het rijksregisternummer op de ISI+-kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van het ziekenfonds. 

Heb je geen rijksregisternummer? Neem contact op met de helpdesk.

13. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Tijdens de aanmeldperiode kan je je gegevens nog altijd aanpassen in het aanmeldsysteem.

Lukt dat niet? Neem contact op met de helpdesk.

14. Wat als ik geen smartphone, computer of internet heb?

Aanmelden kan je ook met je smartphone.
Als je zelf geen smartphone of computer met internetverbinding hebt of niet met de computer kan werken, kan je in verschillende buurtcentra of bij de welzijnspartners hulp krijgen om je kind aan te melden. In deze buurtcentra of bij de welzijnspartners vind je begeleiders die je stap voor stap helpen om je kind aan te melden. Op die manier weet je zeker dat je je kind correct aanmeldt voor de scholen van je voorkeur. 

Een overzicht van de welzijnspartners en de buurtcentra vind je in de brochures van de deelnemende gemeenten of op de pagina Hulp nodig? 

Indien je geen hulp nodig hebt om je kind aan te melden maar wel een publieke computer wil gebruiken, dan kan je terecht bij één van de Digipunten.

15. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Na het aanmelden worden gegevens gecontroleerd door de afdeling onderwijs van Stad Leuven, dan wordt het systeem klaargemaakt en tot slot verdeelt het systeem de plaatsen. Vervolgens krijg je het resultaat.

Is er een plaats voor je kind in een school van je voorkeur? Dan zeggen we dat je kind 'een ticket' heeft. De school neemt contact met jou op om verdere afspraken te maken voor de inschrijving van je kind. Je moet je kind inschrijven tussen 22 april 2024 en 13 mei 2024 (17.00 uur), nadien wordt je plaats vrijgegeven. 

16. Wat moet ik weten over de wachtlijst voor een school?

Als één of meer van de scholen van hogere keuze die je koos, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die school/scholen te staan. Je ontvangt dan een mededeling van weigering. Dat is een bewijs van de plaats van je kind op de wachtlijst van een school.

Een voorbeeld: Je koos in het aanmeldsysteem voor 5 scholen. Na de aanmelding krijg je een toewijzing voor de school van je derde keuze. Je krijgt daarnaast ook een weigeringsdocument voor de school van je eerste keuze en voor de school van je tweede keuze. Je staat dus in beide scholen van hogere keuze op de wachtlijst.

De wachtlijst is geldig tot en met maandag 7 oktober 2024. Voor kleuters geboren in 2022 is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2025. Komt er toch een plaats vrij in één van deze scholen? Dan neemt de school contact met je op. Als je wil, kan je je kind toch nog inschrijven in deze school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al hebt ingeschreven in een andere school. 

17. Wat is een weigeringsdocument?

Dit document ontvang je wanneer één of meer van de scholen van hogere keuze die je koos, geen plaats meer heeft. Het document is een bewijs van de plaats van je kind op de wachtlijst van die school/scholen. 

De wachtlijst is geldig tot en met maandag 7 oktober 2024. Voor kleuters geboren in 2022 is de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2025. Komt er toch een plaats vrij in één van deze scholen? Dan neemt de school contact met je op. Als je wil, kan je je kind toch nog inschrijven in deze school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al hebt ingeschreven in een andere school.  

18. Wat als ik geen plaats heb voor mijn kind?

Voor kinderen die nog geen plaats hebben, zijn er vrije inschrijvingen vanaf 23 mei 2024 om 9u.
Maak je je zorgen over het vinden van een school? Contacteer dan de LOP-deskundige via lop.leuven@vlaanderen.be.

19. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als je je kind niet op uiterlijk 19 maart 2024 om 17 uur hebt aangemeld, heb je geen plaats in de rangschikking. Vanaf 23 mei 2024 om 9 uur kan je je kind dan rechtstreeks inschrijven in één van de scholen waar nog vrije plaatsen over zijn.

Let op! Je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van jouw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

20. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Als je kind aangemeld werd én een ticket ontving dan kan je inschrijven van maandag 22/04/2024 tot maandag 13/05/2024. Daarna verlies je je plaats in de rangschikking. Je kan je kind dan enkel nog inschrijven in een school vanaf 23 mei 2024.

Let op: je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.

21. Wil je info hebben over het aanmeldingsregister?

Het aanmelden voor het basisonderwijs wordt geregeld door het decreet basisonderwijs. Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven voor een bepaald schooljaar in een of meerdere scholen of vestigingsplaatsen waarbij een volgorde van keuze wordt aangegeven.

In Leuven betreft het een initiatief van de verschillende schoolbesturen samen. Met aanmelden willen de Leuvense scholen elke ouder gelijke kansen geven op een inschrijving in een school van keuze. Alle gewone Leuvense basisscholen doen mee. Ook alle gewone basisscholen uit Herent, Bierbeek en Oud-Heverlee sluiten aan.

22. Wat is het verschil tussen het officieel onderwijs, vrij onderwijs en methodescholen?

Scholen van het officieel onderwijs zijn georganiseerd door of in opdracht van de overheid: de Vlaamse overheid, de provincies of de steden en gemeenten. In tegenstelling tot het vrij onderwijs moeten scholen van het officieel onderwijs tot het einde van de leerplicht de keuze aanbieden tussen lessen katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse, islamitische godsdienst of zedenleer.


Vrij onderwijs: Scholen die niet door een overheid zijn opgericht, behoren tot het vrij onderwijs. Het vrij onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit confessionele scholen, die aan een godsdienst zijn gebonden. De katholieke scholen vormen de grootste groep, maar er zijn ook vrije scholen van een andere godsdienst zoals joodse of protestantse scholen.

Methodescholen: Dit zijn scholen die aan een specifieke pedagogische methode zijn verbonden zoals Freinet-, Montessori- en de Steinerscholen. Methodescholen kan je in alle netten terugvinden.

23. Wat als ik een klacht heb? 

Contacteer de LOP-deskundige via lop.leuven@vlaanderen.be .

24. Kan er gegarandeerd worden dat al mijn kinderen (broers/zussen) op dezelfde school naar school kunnen gaan?

Elk kind wordt apart behandeld op dezelfde manier. Dat wil zeggen dat het systeem niet rechtstreeks rekening kan houden met broers/zussen.