Veelgestelde vragen

Mag ik het adres van het MFC / internaat opgeven als adres?

Neen, dit kan niet. De afstand wordt berekend op basis van het domicilie-adres.

Wat als ik nog geen verslag heb op het moment van de aanmeldingen?

Dit is geen probleem. Je moet je verslag pas kunnen voorleggen op het moment dat je kind in de school start.

Bespreek met je CLB-anker voor welk type je je kind moet aanmelden. 

Wat als ik niet heb aangemeld?

Dan kan je vanaf 14 mei je kind inschrijven in een school die nog vrije plaatsen heeft. Heeft de school geen vrije plaatsen meer, kom je op de wachtlijst.

Heeft het tijdstip van aanmelden belang?

Neen! Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldperiode benutten om je kind aan te melden.

De aanmelding moet wel gebeuren tussen 25 maart 2024 14u en 19 april 2024 14u. Daarna wordt het systeem afgesloten. 

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, betekent hier meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:

  • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben
  • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt het rijksregisternummer op de ISI+-kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van het ziekenfonds.

Geen rijksregisternummer? Contacteer de school. 

Heb ik recht op leerlingenvervoer?

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de school. De Leuvense scholen voor buitengewoon onderwijs zitten momenteel in een pilootproject rond het leerlingenvervoer. Meer informatie hierover vind je op de website Leerlingenvervoer BuO Leuven: www.leerlingenvervoerbuoleuven.be

Wat als er geen vrije plaats is in de school van mijn keuze?

Het is belangrijk om je kind toch aan te melden, ook al heeft de school geen vrije plaatsen meer. Door aan te melden, komt je kind op de wachtlijst te staan voor deze school. Wanneer er dan toch een plaats vrijkomt, contacteert de school het eerste kind op de wachtlijst met de vraag om in te schrijven. Komt er een tweede plaats vrij, dan wordt het tweede kind op de wachtlijst gecontacteerd, enz. ...